Mon - Sat: 8:00 - 17:00
hotline: 0963 966 866

Màn hình cảm ứng Siemens

Còn hàng

Màn hình cảm ứng Siemens được sử dụng không cần quan tâm đến chất lượng. sản phẩm màn hình cảm ứng của siemens luôn đứng đầu thế giới về chất lượng cũng như chiếm lòng tin của người sử dụng, sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật

SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A
5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY,
MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE,
CONFIGURABLE
WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP
UPWARDS;
CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE.
FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
---------
Các sản phẩm khác:
6AV 6640 - 0BA11 - 0AX0                                
6AV 6640 - 0CA11 - 0AX1                                 
6AV 6641 - 0AA11 - 0AX0                                 
6AV 6641 - 0BA11 - 0AX1                                 
6AV 6642 - 0BA01 - 1AX1                                 
6AV 6647 - 0AA11 - 3AX0                                 
6SE 6400 - 1PB00 - 0AA0
6SE 6430 - 2UD31- 5CA0
6SE 6430 - 2UD32 - 2DA0
6SE 6430 - 2UD33 - 0DA0
6SE 6440 - 2UD21 - 1AA1
6SE 6440 - 2UD22 - 2BA1
6SE 6440 - 2UD23 - 0BA1
6SE 6440 - 2UD27 - 5CA1
6SE 6440 - 2UD31 - 1CA1
6SE 6440 - 2UD31 - 5DA1
6SE 6440 - 2UD32 - 2DA1
6SE 7138 - 4CA01 - 0AA0
6SE6 400-  0BE00- 0AA1
6SE6 400-  0BP00- 0AA1
6SL 3210- 1KE13 - 2UB0
6SL 3210- 1KE15 - 8UB0
6SL 3210- 1KE21 - 3UB0
6SL 3210- 1KE22 - 6UB0
6SL 3210- 1KE23 - 2UB0
6SL 3224 - 0BE15 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE17 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE21 - 1UA0
6SL 3224 - 0BE22 - 2UA0
6SL 3224 - 0BE25 - 5UA0
6SL 3224 - 0BE27- 5UA0
6SL 3224 - 0BE31 - 8UA0
6SL 3224 - 0BE32 - 2UA0
6SL 3224 - 0BE33 - 0UA0
6SL 3244 - 0BB00 - 1BA1
6SL 3244 - 0BB12 - 1PA1
6SL 3255 - 0AA00 - 4CA1
6XV 1830 - 0EH10
6XV 1830 - 0EN20 (m)

Hotline: 0963 966 866