Mon - Sat: 8:00 - 17:00
hotline: 0963 966 866

Module đầu vào tương tự S7 1200

Còn hàng

Module mở rộng đầu vào tương tự cho dòng PLC Siemens S7 1200 có mã hiệu SM 1231 với 4 ngõ vào cho các dạng tín hiệu đầu vào +/- 10VDC, +/- 5VDC, +/- 2.5VDC hoặc tín hiệu dòng điện 0 - 20mA.


Tóm tắt

6ES7222-1BH30-0XB0
Module mở rộng cho CPU S7-1200, EM 1222, 16DO Transitor

6ES7222-1HF30-0XB0
Module mở rộng cho CPU S7-1200, EM 1222, 8DO Rơle

6ES7222-1HH30-0XB0
Module mở rộng cho CPU S7-1200, EM 1222, 16DO Rơle, 2A

6ES7222-1AD30-0XB0
Card mở rộng cho CPU S7-1200, SB 1222, 4DO, 5VDC - 200 KHz

6ES7222-1BD30-0XB0
Card mở rộng cho CPU S7-1200, SB 1222, 4DO, 24VDC - 200 KHz

6ES7223-1BH30-0XB0

Module mở rộng cho CPU S7-1200, SM 1223, 8DI, 8DO Transitor

6ES7223-1BL30-0XB0

Module mở rộng cho CPU S7-1200, SM 1223, 16DI, 16DO Transitor

6ES7223-1PH30-0XB0

Module mở rộng cho CPU S7-1200, SM 1223, 8DI, 8DO Rơle, 2A

6ES7223-1PL30-0XB0

Module mở rộng cho CPU S7-1200, SM 1223, 16DI, 16DO Rơle, 2A

6ES7223-0BD30-0XB0

Card mở rộng cho CPU S7-1200, SB 1223, 2DI, 2DO Transitor

6ES7223-3AD30-0XB0

Hotline: 0963 966 866